top of page

Vårt miljøarbeid

I Furuly Turbuss har vi som visjon at vi skal levere trygge og gode opplevelser med høy kvalitet for våre kunder. I det legger vi også at vi har et spesielt fokus på miljø i vår bedrift. Vi har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av vår transport, og at bedriftens påvirkning på det ytre miljøet reduseres. 

42147901_933442496839769_6102456062923767808_o.jpg

Våre overordnede mål

Gjennom vår miljøpolicy har vi fastsatt noen overordnede mål for HMS-arbeidet i Furuly Turbuss AS:

  • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av den daglige driften 

  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter

  • å sikre et godt arbeidsmiljø og en hverdag hvor de ansatte trives

  • å alltid vurdere om det finnes miljøvennlige alternativer som kan benyttes

  • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten 

  • å alltid ha sikkerhet som den viktigste vurderingsfaktoren 

Miljøfyrtårnsertifisert

Logo miljøfytårn.png

Siden 14.oktober 2021 har Furuly Turbuss AS vært sertifisert som Miljøfyrtårn-virksomhet. 

Det er vi veldig stolte av. Lurer du på noe om vårt arbeid med miljø? Ta gjerne kontakt med oss. 

Miljøfyrtårnet Furuly Turbuss

Som en viktig del av vårt miljøarbeid har vi bestemt oss for å sertifisere Furuly Turbuss AS som miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem, og en anerkjent nasjonalt miljøsertifiseringsordning. Hvert år utarbeider vi en miljø- og klimarapport som beskriver vårt arbeid med nettopp dette. Du kan lese de årlige klima- og miljørapportene her: 

Rapport for 2022

Rapport for 2021

Rapport for 2020 

Bar Chart
bottom of page